A jó tipográfia észrevétlen: gördülékenyen vezeti szemünket a szövegen, de a hibák tönkretehetik az olvasás élményét: egy rosszul beállított szedéstükör, a rosszul összepárosított betűtípusok, harsány kiemelések, a túl nagy, vagy túl kicsi betűméretek, ‘ne adj isten’ az ékezetes betűk hiányát más betűtípussal pótoló műveletek.

Néhány alapfogalom:

egalizálás

A betűközök helyes beállítását jelenti. Különösen a nagy és a kisbetűk találkozásakor szembetűnő, ha a betűköz egyen méretet követ, egymástól egy függőleges vonallal elválaszthatóak és űr keletkezik, holott becsúszhatnának egymás alá: VA, Va, LT, LJ, HJ, Yo, Pj…

ligatúra

Egybeírt vagy egymásba írt, egymáshoz kapcsolt betűk, itt épp kurzív (dőlt) szövegben. Úgy is mondhatnánk, hogy ez a “kreatív egalizálás”, amitől a szöveg gördülékenyebb és szebb lesz.

tipometria

Tipográfiai mértékrendszer, melyben egy pont 0,376 miliméternek felel meg. Az egységesített rendszer, melyet a mai napig használunk, a 18. századi betűöntödék korából való, amikor a nyomdászok már nem maguk öntötték ki a betűket. A méretek nevekkel is el vannak látva, így a leggyakrabban használt 12 pontos betűméret neve Ciceró.


KRONOGRAMMÁK

Egyes feliratokon különös kiemelésekkel lehet találkozni: a római számoknak is megfeleltethető betűket a szövegben kiemelik (felnagyítják; átszínezik) és a tartalommal összefüggésben álló évszámot írnak le vele. Így a szöveget kettős értelemmel ruházzák fel.

Már az antik római korból is ismerünk kronogrammákat, illetve kronosztikonokat, de leginkább a barokk korban alkalmazták őket.

Ismétlésképp: L = 50, C = 100, D = 500, M = 1000

Szent Anna templom, Budapest, Batthyány tér 7.
A felső sort ellepi idő (vagy sokkal inkább a szmog) pora, de még jól olvasható:

HANC AEDEM PII CLIENTES ANNAE POSURE

Ezt az épületet Anna jámbor hívei emelték

Az CDMIICLIV kiemelt betűket megfelelő (csökkenő) sorrendbe helyezve megkapjuk kiolvashatjuk az 1758-as évszámot = MDCCLVIII,  ami a homlokzat elkészültének éve.

Polgárház, Budapest, Tárnok utca 1.

AEVO NOBIS, CASV TIBI BVDA NEFANDO LVX EXTINCTA REDIT

E számunkra borzalmas korban, számodra pedig, Buda, e borzalmas esemény idején a kioltott fény visszatér.

A kiemelt betűk helyes sorrendje DDDCCLXXVVVVIIIII, ami egy hosszúra eresztett 1795-ös évszám, a kapu elkészítésének évét megörökítve.
Egyszerűbben írva: MDCCXCV


A kronogrammák tipográfiai megoldása ókori és középkori képversekben is feltűnik, például Porphyrius, egy 4. századi költő verséből egy krisztogram emelkedik ki.

Képtalálat a következőre: „simias”

A képversek (kalligrammák, tekhnopaignionok, vagy carmina figuraták) ismertebb formája, amikor a szöveg alakot ölt. Általában csak Apollinaire és Baudelaire költészeténél találkozik velük az ember, pedig már az ókori görög világban is születtek egyszerű formákra szabott versek, mint ez szárnyakat idéző a rodoszi Simias tollából, i.e. 325 körüli időből.


Ambigrammák

Olyan feliratok, amelyek elforgatva, vagy tükrözve, tehát több irányból elolvasva is ugyan azokat a szavakat adják ki.
A világ legismertebb ambigrammáját Dan Brownnak köszönhetjük. Hőse, Robert Langdon professzor az illuminátusok nyomába eredve találkozik a ezekkel az olvasható grafikai jelekkel:

Képtalálat a következőre: „ambigramma”

illuminati

Ambigrammák napjainkban is előfordulnak:

matt.jpg

MATT – Magyar Tervezőgrafikusok és Tipográfusok Társasága