A művészettörténet tanulmányozása közben számtalanszor találkozhatunk latin feliratokkal, de nyitott szemmel járva a mindennapokban is feltűnnek az épületek homlokzatán, szobrok talpazatán, vagy akár festett üvegablakokon.

A latin az európai kultúrkörben az egyház, tudományok, az oktatás és az államigazgatás hivatalos nyelve volt, de műveltebb körökben a társalgás is latinul zajlott. Holt nyelvnek tituláljuk, de korántsem az. Nem csak az orvostudományban, de a hétköznapi nyelvben is sok latin szó öröklődött a magyar nyelvbe, például ergo – tehát; finis – vég; memoria – emlékezet; nihil – semmi.

Ebbe a gyűjteménybe a művészettörténethez szorosan kapcsolódó szavakat, rövidítéseket és kifejezéseket szedtem össze. Nota bene! (Jól jegyezd meg!)

Sírkőtábla az Aquincumi Múzeum kőtárában

A régi korok feliratainak megfejtésével külön tudományág, az epigráfia, azaz felirattan foglalkozik. Egyes rövidítésekhez többféle feloldás is érvényben van, melyek az adott terület, korszak, vagy felekezet függvényében változóak.
Az I.O.M például az antik római és keresztény vallásban egyaránt használt rövidítés:

Fogadalmi oltárkő az Aquincumi Múzeum kőtárában

I.O.M.
Iovi Optimo Maximo – A legjobb és leghatalmasabb Jupiternek

Keresztény jelentéssel:
Iesu Optimo Maximo – Jézussal, a Mindenhatóval

ugyan ezzel a jelentéssel áll:
D.E.O. Deo Optimo Maximo – A legfőbb istennek szentelve (értsd Jupiternek)

Kezdetben a görög ABC nem különült el egyértelműen a latintól, ezért J betű helyett I-t használnak, így Iesus = Jesus; Iupiter = Jupiter
A K-t és a C-t is C-vel, az U-t és a V-t is V-vel írták, például: Nazarenvs = Nazarenus


A grazi katedrális egyik oldalbejárata felett

IHS 

In hoc signo vinces – E jelben győzni fogsz (Nagy Konstantin látomásából)
Iesus hominum salvator -Jézus, az emberek Üdvözítője
Iesus homo sanctus – Jézus, szent ember
In hoc salus – Ebben van üdvösség

A jezsuiták így oldották föl:
Iesum habemus socium 
– Jézus a mi társunk
Iesu humilis societas – Jézus alázatos társasága


D.M.
Dis Manibus
– A túlvilági árnyaknak

Miféle túlvilági árnyaknak?
Az ókori rómaiak által gyakran használt kifejezés, melyek az ősök tiszteletére vezethető vissza. A holtak szellemeinek történő ajánlás, amitől az utódok jobb életet, termékeny földeket, segítő közbenjárást remélnek.
Fordítható A halotti isteneknek is. Drogerie Marktnak semmiképp! 🙂


Hic iacet – Itt nyugszik / Itt fekszik

Keresztény körben is gyakori sírfelirat kezdet.
pl. Hic iacet Valentinus
Hasonló jelentéssel: Hic sepultus – Ide temették

A sírfeliratok néha erkölcsi útmutatókat, vagy más intelmeket is megfogalmaznak:
Qui legis hunc titulum, mortalem te esse memento.
Ki olvasod ez írást, emlékezz arra, hogy halandó vagy.


M·AGRIPPA·L·F·COS·TERTIVM·FECIT
Marcus Agrippa Lucius fia, harmadízben konzul építtette

Kapcsolódó kép
Pantheon 

C.F. curavit fieri – készítette / készíttette
H.M.F. hoc monumentum fecit – Ezt az emlékművet készítette
H.M.P. hoc monumentum posuit – Ezt az emlékművet állította

Hogy mikor készítette?
Az A.D, azaz anno domini kifejezést jól ismerjük, lakóházakon is feltűnik.
Anno domini 1840, vagyis az Úr 1840. évében.

A sírkövek feliratai néha azt is elárulják, hogy mennyibe került az elkészítésük. Ezzel szerették volna még inkább kifejezni, hogy méltó emléket állítottak az elhunytnak, és így elejét venni a halott esetleges visszatérésének és reklamálásának.

S.P.F. sue pecunia fecit – saját pénzén készítette
DS.P.P de suo posuit – a sajátjából állította


S.P.Q.R.
Senātus Populusque Rōmānus – A római szenátus és nép

Rómában járva lépten-nyomon, csatornafedeleken, szobrokon, címerpajzsokon olvashatjuk ezt a rövidítést. A római a szenátus tagjait a nép demokratikus úton választotta meg, s így közösen kormányozták a birodalmat. Ennek a példaértékű egységnek a hirdetői ezek a feliratok.


Ego sum via veritas et Vita – Én vagyok az út, az  igazság és az élet

Ismerős felirat? Budapest egyik legfőbb látványosságának homlokzatán, egy neoreneszánsz épületen található.

megfejtés:
ɐᴉlᴉzɐq-uáʌʇsI ʇuǝzS

Venite adoremus Dominum – Gyertek, imádjuk az Urat!

Ez a felirat is derenghet egy vidéki város klasszicista épületének homlokzatáról.

megfejtés:
záɥʎƃǝsǝʞézsőɟ-souáſ ʇuǝzS sé -ʎláɥᴉW ʇuǝzS ᴉɹƃǝ


INRI Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum – Názáreti Jézus a Zsidók Királya

A vádcímtábla Jézus feje felett, mely a keresztre volt szegezve. Eredetileg 3 nyelven, görögül és héberül is felírták, de az ábrázolásokon csak a latin verzió szokott szerepelni.


További hasznos kifejezések:

Ab ovo – A tojástól kezdve, értsd: a kezdetektől

AD.A.M. adiuvante Dei auxiliatrice manu – Isten segítő kezével

agnus Dei – Isten báránya

Deus ex machina – isteni beavatkozás

D.L.E.G. Deo laus et gloria – Isten dicséretére és dicsőségére

dis volentibus – Istenek kegyelméből

I.D.N. in Dei Nomine – Isten nevében / I.N.D. in Nomine Dei  – Isten nevében

soli Deo gloria – Egyedül Istené a dicsőség

v.D. Volenti Deo – Isten akaratából

Képtalálat a következőre: „astrology medieval”

Állatövi jegyek 

Aries – Kos
Taurus – Bika
Gemini – Ikrek
Cancer – Rák
Leo – Oroszlán
Virgo – Szűz
Libra – Mérleg
Scorpio – Skorpió
Sagittarius – Nyilas